Regulamin

Czas realizacji od 13.03.2020 z powodu pandemii koronawirusa ulegnie wydłużeniu do 14 dni roboczych plus wysyłka.

Do 06.04.2020 przerwa techniczna! Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość :)

Oświadczenie z dnia 18.09.2017r

W związku z ostatnimi zgłoszeniami naszych klientek odnośnie plagiatowania naszych projektów przez inną firmę oświadczamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za dokonywane zakupy u osoby zarządzającej stroną "Maszycielka" i nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z jej działalnością.

Oświadczenie z dnia 04.08.2017r

Informujemy, iż nasze produkty można zakupić on-line jedynie na stronach www.sahajalingerie.shoplo.com oraz platform sprzedażowych dla projektantów: Pakamera, Mustache. Za zakupy dokonywane na innych stronach internetowych nie ponosimy odpowiedzialności, ponieważ nie dokonujemy tam sprzedaży. Prosimy uważać na fikcyjne strony sklepów.


Regulamin Sklepu Internetowego Pracowni Krawieckiej Sahaja Lingerie
Ostatnia aktualizacja 10.03.2020r

§1 Postanowienia ogólne:
1.1. Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym http://www.sahajalingerie.shoplo.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
1.2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Paulina Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SAHAJA PAULINA  WESOŁOWSKA, z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277, NIP 584-274-28-22, REGON 361980763 zwana dalej Usługodawcą.
1.3. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu.
1.4. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

§2. Złożenie zamówienia:
2.1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu  Cywilnego.
2.2. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta.
2.3. Informacje oraz dane podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
2.3. Klient może składać Zamówienia 24h/dobę, z uwzględnieniem przerw technicznych w pracy sklepu.
2.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
2.5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad  fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej  wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.
2.6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, a cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. W sklepie w wersji językowej angielskiej ceny są podane w euro.
2.7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.
2.8. Przy finalizacji zamówienia po prawej stronie okna wyświetla się miejsce na dodanie komentarza tj. wymiary oraz ewentualne uwagi. Wymiary lub uwagi można również podawać emailowo na sahaja.lingerie@gmail.com.

2.9. Każde zamówienie przygotowywane dla Klienta składa się min. z:
- zamówionych produktów przez Klienta,
- opakowania,
- dowodu sprzedaży-paragonu fiskalnego,
- kartonikowej metki z informacją o pielęgnacji produktu i rozmiarze.

§3. Płatności:
3.1. Dostępne formy płatności, to karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
3.2. Na przelew Klient ma 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku płatności Usługodawca może anulować zamówienie.
3.3.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., a dniem zapłaty jest dzień otrzymania pozytywnej autoryzacji (dotyczy płatności kartą).
3.4. Po zaksięgowaniu płatności, Usługodawca wyśle emaila z systemu Sklepu z informacją o przyjęciu płatności i decyzji o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

§4. Dostawa:
4.1. Przy finalizacji zamówienia klient wybiera rodzaj dostawy: Poczta Polska lub Inpost.
4.2. W zależności od wyboru rodzaju dostawy czas oczekiwania na doręczenie powinien wynosić licząc od dnia nadania od 1 do 7 dni roboczych na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej do 14 dni roboczych.
4.3. Wszystkie Zamówienia, które zmieniły status na "przekazany do wysyłki", a Klient został poinformowany o zmianie statusu emailowo, zostają nadane tego samego lub następnego dnia roboczego.
4.4. W sytuacji, gdy Klient NIE odbierze nadanej przesyłki i Zamówienie powróci do Usługodawcy, Klient może ponownie otrzymać Zamówienie. Na opłatę do pokrycia przez Klienta składać się będą koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z odebraniem zwróconej paczki oraz koszty jej ponownego nadania.
4.5. Ponowna wysyłka zamówienia odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta i Usługodawcy z obowiązkiem Klienta do opłacenia przesyłki.
4.6. W przypadku braku kontaktu z Klientem, Usługodawca po upływie 60 dni zwykłych od dnia przyjęcia zwrotnej przesyłki, licząc od daty zawartej na stemplu pocztowym, anuluje zamówienie bez możliwości zwrotu należności za zamówienie i ponownej realizacji Zamówienia po upływie tego terminu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

§5. Dane osobowe:
5.1. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).
5.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym kontaktu z Klientem, przygotowania i wysyłki zamówienia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
5.3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

§6. Anulowanie Zamówienia przez Usługodawcę:
6.1. Anulacja zamówienia jest dokonywana, gdy Klient nie dokona wpłaty za zamówienie w wyznaczonym terminie.
6.2. W przypadku braku kontaktu emailowego z Klientem w celu ustalenia szczegółów Zamówienia po dokonaniu wpłaty za Zamówienia, Usługodawca po upływie 60 dni zwykłych anuluje Zamówienie.
6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli podane cechy szczegółowe produktu (np wymiary) nie będą możliwe do zrealizowania. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków w terminie 14 dni zwykłych po wskazaniu rachunku bankowego.

§7. Czas realizacji zamówienia:
7.1 Czas realizacji wybranych produktów się różni i jest podany przy każdym produkcie.
7.
2 Średni czas przygotowania zamówień szytych na miarę do wysyłki wynosi 7-10 dni roboczych + WYSYŁKA, licząc od momentu przesłania emaila do Klienta o opłaceniu Zamówienia oraz podania przez Klienta wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia. Jest jedynie terminem orientacyjnym, ponieważ terminy w naszej pracowni mogą ulec zmianie ze względu na dużą ilość zamówień.
- - 7.2.2. Czas realizacji od 13.03.2020 z powodu pandemii koronawirusa ulegnie wydłużeniu do 14 dni roboczych plus wysyłka. Do 06.04.2020 przerwa techniczna!

7
.3. W ciągu kilku dni roboczych po opłaceniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wyśle e-maila z indywidualną datą realizacji jego zamówienia.
7.4. Klient przed złożeniem Zamówienia może poprosić o szybszą realizację Zamówienia lub realizację w określonym terminie. Takie prośby prosimy kierować przed złożeniem zamówienia na email sahaja.lingerie@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie prośby rozpatrywane są indywidualnie.
7.5. W okresie takim jak Święta Bożego Narodzenia, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, WIelkanoc czas realizacji zamówień szytych na miarę może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych plus wysyłka. 

§8. Kontakt:
8.1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą poprzez Formularz Kontaktowy na stronie sklepu lub mailowo na sahaja.lingerie@gmail.com.
8.2. Na wszystkie wiadomości Usługodawca odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni zwykłych. Czas ten może ulec zmianie z powodów tj. duża liczba wiadomości.
8.3. Na wszelkie prywatne wiadomości oraz wiadomości kierowane poprzez Facebooka i Instagrama Usługodawca ma prawo nie odpowiadać.

§9. Zwroty/ Reklamacje:
9.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
9.2. Klient ma obowiązek w pierwszej kolejności zgłosić chęć Zwrotu/ Reklamacji emailowo na sahaja.lingerie@gmail.com, po czym Usługodawca prześle Formularz Zwrotu/ Reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu.
9.3. Czas zgłoszenia chęci Zwrotu/ Reklamacji emailowo wynosi 14 dni zwykłych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki z Zamówieniem przez Klienta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią potwierdzoną stemplem pocztowym.
9.4. Po otrzymaniu emailem Formularza Zwrotu/Reklamacji przez Klienta, przesyła on wydrukowany wypełniony Formularz wraz z produktem, paragonem fiskalnym i metkami na adres Usługodawcy w ciągu kolejnych 14 dni zwykłych od dnia przesłania emailem Formularza przez Usługodawcę.
9.5. Usługodawca w ciągu 14 dni zwykłych ustosunkuje się do Zwrotu/ Reklamacji Klienta, licząc od dnia odebrania przesyłki z produktem przez Usługodawcę bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią potwierdzoną stemplem pocztowym.
9.6. Zwrotowi ani wymianie nie podlega towar spersonalizowany i szyty na wymiary Klienta oraz modele odzieży, w których były dokonywane zmiany w stosunku do pierwotnego modelu na życzenie Klienta, w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności. Wszystkie powyższe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.
9.7. Zwrotowi podlegają wszystkie produkty nie wymagające szycia na konkretne wymiary Klienta. Klient może wymienić gotowy produkt na inny rozmiar.
9.8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które znajduje się u Usługodawcy i zostanie przesłane Klientowi emailowo. Oświadczenie należy przesyłać na adres SAHAJA, Paulina Wesołowska, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277 Gdańsk z zachowaniem terminu odstąpienia od umowy.
9.9. Za dokonanie Zwrotu/ Reklamacji uważa się wypełnienie Formularza przesłanego przez Usługodawcę oraz doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy.
9.10. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu Produktu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.
9.11. W przypadku Zwrotu produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy.
9.12. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy bez kosztów przesyłki w ciągu 14 dni zwykłych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Zwrot dokonany zostanie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9.13. W przypadku Reklamacji, Klient może żądać naprawy, wymiany produktu lub zwrotu należności za zamówiony produkt.
9.14. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony z winy Klienta, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu fiskalnego lub zwróci produkt w terminie niezgodnym z wyznaczonym terminem Zwrotu/Reklamacji.
9.16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§10. Anulowanie Zamówienia przez Klienta:

10.1. W przypadku, gdy klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się mailowo sahaja.lingerie@gmai.com. Zamówienie może zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie przekazane jeszcze do realizacji.

§11. Postanowienia końcowe:

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do  oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
11.2. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej i obowiązują  jedynie w sklepie internetowym Sahaja.
11.3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego, którego kopię elektroniczną posiada Usługodawca.
11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na  komputerze używanym przez Klienta w związku z tym również za możliwość trafienia wiadomości wysłanych przez Usługodawcę do folderu Spam.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i  Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.  Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
11.7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów