DARMOWA WYSYŁKA OD 300zł

Szukaj

Upoważnienie do przetwarzania dancyh osobowych

Informacje o przetwarzanych danych osobowych:

1. Podanie danych przy składaniu Zamówienia przez Klienta jest wymogiem do jego złożenia i realizacji, ponieważ bez nich Usługodawca nie jest w stanie go zrealizować.

2. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych przez klienta jest brak realizacji Zamówienia.

3. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej Sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu rejestracji złożonego Zamówienia, w tym kontaktu z Klientem, realizacji i wysyłki Zamówienia, dokonywania Zwrotów/Reklamacji oraz wystawiania dokumentów sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Rodzaje danych osobowych Klienta gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę, dostarczane bezpośrednio przez Klienta to:
- imię i nazwisko,
- adres email,
- adres dostawy,
- numer telefonu,
- metoda płatności za Zamówienie oraz numer konta bankowego jeżeli został podany,
- szczegółowe wymiary, rozmiary oraz rodzaj zakupionych Produktów.

5. Usługodawca gromadzi również konwersacje z Klientem wymienione pod adresem email sahaja.lingerie@gmail.com na koncie Google Gmail, jeżeli takie zostały wymienione.

6. Dane osobowe Klienta są przechowywane w formie elektronicznej oraz papierowej przez Usługodawcę, a ich lokalizacja znajduje się pod adresem Firmy Sahaja Paulina Wesołowska, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277 Gdańsk lub na przenośnikach elektronicznych tj komputer.

7. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dane są również wykorzystywane w celach marketingowych do prowadzenia wysyłki Newslettera. W tym celu Klient wyraża zgodę lub nie wyraża zgody przy finalizacji zamówienia w osobnym punkcie lub dokonuje osobnego zapisu do Newslettera 
na stronie Sklepu. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym załączniku NIE jest jednoznaczne z zapisem do Newslettera.

8. Dane osobowe Klienta są uzyskiwane bezpośrednio od Klienta, są poufne i nie będą ujawniane nieuprawnionym osobom trzecim.

9. Usługodawca, jako Administrator danych osobowych dochowuje staranności w ochronie powyższych informacji, m. in.
- korzystając z panelu Sklepu internetowego zabezpieczonego loginem i hasłem,
- przechowując dane na nośniach elektronicznych chronionych hasłami dostępu,
- w formie papierowej w zamkniętych szafach w zamkniętym na klucz pomieszczeniu z ograniczonym dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenie komputera przed atakami szkodliwego oprogramowania poprzez stosowanie legalnych i aktualnych programów antywirusowych, ochrony systemowej, protokołu szyfrowania danych SSL,
- oraz inne działania organizacyjne, które służą bezpieczeństwu przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

10. Podmioty uprawnione do korzystania z części danych osobowych Klientów w celach tj. dostawa zamówienia, to InPost, InPost Kurier, Poczta Polska, Blue Media w celach realizacji transakcji płatniczych za Zamówienia oraz Shoplo przechowujące na swoich serwerach bazę naszego Sklepu.

11. Wykorzystujemy pliki cookie, o których Klient dokładniej może dowiedzieć się na stronie https://pasmanteriadelikatne.pl/strona/polityka_prywatnosci .

12. W celu mierzenia ruchu na stronie Sklepu i tendencji dotyczących korzystania ze strony posługujemy się narzędziami analitycznymi Shoplo lub innych firm. Narzędzia te zbierają informacje wysłane przez urządzenie Użytkownika, w tym informacje o przekierowaniu ze stron. Tego typu dane analityczne łączymy z danymi innych użytkowników, dzięki czemu na ich podstawie nie jest możliwa identyfikacja pojedynczego użytkownika.

13. Ogólne informacje min. kraj, miasto, płeć, zamawiane produkty i ich rozmiary wykorzystujemy w celu analiz sprzedaży, ulepszania, testowania, zapewniania i monitorowania wydajnego działania naszego Sklepu, monitorowania danych statystycznych tj. całkowita liczba odwiedzających, ruch w serwisie i wzorce demograficzne.

13. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy informacji Klienta żadnym podmiotom zewnętrznym niezwiązanych z realizacją Zamówień bez zgody Klienta.

14. Nie przetwarzamy danych Klienta w celach marketingowych nie związanych ze statystyką i analizą sprzedaży Naszego Sklepu bez zgody Klienta. 

15. Decyzje, jakie może podjąć Klient w związku z zarządzaniem jego danymi osobowymi:

- Dane Klienta gromadzimy i przechowujemy stale w celach sprawozdawczości finansowej i udokumentowania sprzedaży, lecz Klient ma prawo do żądania od Administratora danych zaprzestania ich przetwarzania w trybie natychmiastowym w przypadku Newslettera oraz w terminie od 5 lat w przypadku danych podawanych przy realizacji Zamówienia jeśli jest to możliwe.
- Klient może w dowolnym momencie żądać zmiany lub sprostowania Jego danych oraz ograniczenia lub wycofania gromadzenia i przetwarzania Jego danych kontaktując się poprzez email sahaja.lingerie@gmail.com.
- Klient ma prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do organu nadzorczego w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Jego danych.
- Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych do innego Administratora.
- Klient ma prawo do wglądu, otrzymania kopii danych, poprawienia oraz żądania usunięcia wszystkich danych (prawo do bycia zapomnianym).

16. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 RODO, Usługodawca ma obowiązek zgłaszania naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72h od ich wykrycia.


TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

Rozpocznij zakupy!