DARMOWA WYSYŁKA OD 300ZŁ
sahaja.lingerie@gmail.com

Regulamin

Oświadczenie z dnia 18.09.2017r
W związku z ostatnimi zgłoszeniami naszych klientek odnośnie plagiatowania naszych projektów przez inną "firmę" oświadczamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za dokonywane zakupy internetowe u osoby zarządzającej stroną "Maszycielka" i nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z jej działalnością. Posiadamy prawa autorskie do wszelkich modeli bielizny pojawiającej się na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Oświadczenie z dnia 04.08.2017r

Informujemy, iż nasze produkty można zakupić on-line jedynie na stronach www.sahajalingerie.shoplo.com oraz platform sprzedażowych dla projektantów: Pakamera, Dawanda, Creoshop oraz PolscyProjektanci.com.
Za zakupy dokonywane na innych stronach internetowych nie ponosimy odpowiedzialności, ponieważ nie dokonujemy tam sprzedaży.


Regulamin Sklepu Internetowego Pracowni Krawieckiej SAHAJA LINGERIE
AKTUALIZACJA 01.03.2018rok


§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym http://www.sahajalingerie.shoplo.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

1.2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Paulina Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SAHAJA - PAULINA  WESOŁOWSKA, z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277, NIP 584-274-28-22, REGON 361980763 zwana dalej Usługodawcą.

1.3. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu.

1.4. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.§2. Złożenie zamówienia:

2.1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu  Cywilnego.

2.2. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta.

2.3. Informacje podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

2.3. Klient może składać Zamówienia nieustannie, dostęp do sklepu jest 24h/dobę, z uwzględnieniem przerw technicznych w pracy sklepu.

2.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

2.5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad  fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej  wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

2.6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, a cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W sklepie w wersji językowej angielskiej ceny są podane w euro i składając zamówienie klient może dokonać płatności w  dowolnej walucie- bank Usługodawcy dokona przeliczenia i przekaże należność na konto Usługodawcy.

2.7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

2.8. Przy finalizacji zamówienia po prawej stronie okna wyświetla się miejsce na dodanie komentarza do zamówienia  zawierającego dokładne wymiary potrzebne do realizacji Zamówienia oraz ewentualne uwagi.

2.9. Każde zamówienie składa się następująco z:
- zamówionych produktów przez Klienta,
- kartonikowego opakowania i eleganckiej wstążki,
- dowodu sprzedaży-paragonu,
- przy zamówieniu odzieży, w tym bielizny i piżamek: delikatna bibułka zabezpieczona nalepką firmową,
- słodyczy firmowych i/lib wizytówek lub kodów rabatowych firmowych,
- kartonikowa metka firmowa nosząca informacje o pielęgnacji produktu i rozmiarze.

§3. Płatności:

3.1. Dostępne formy płatności to karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.


3.2. Na przelew Klient ma 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku realizacji płatności Właściciel może anulować zamówienie. Prosimy o informację w przypadku, gdyby płatność miała się wydłużyć.

3.3.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., a dniem zapłaty jest dzień otrzymania pozytywnej autoryzacji (dotyczy płatności kartą).

3.4.
Możliwa jest wysyłka za pobraniem z obowiązkiem Klienta do opłacenia przesyłki (obecnie forma wysyłki wstrzymana).

3.5. Po zaksięgowaniu płatności, Usługodawca wyśle emaila z systemu sklepu z informacją o przyjęciu płatności i decyzji o przystąpieniu do realizacji zamówienia.


§4. Dostawa:

4.1. Przy finalizacji zamówienia klient wybiera rodzaj dostawy: Poczta Polska lub Inpost.
W zależności od wyboru rodzaju przesyłki czas oczekiwania na doręczenie wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia się czasu przesyłki lub dostarczenia jej w późniejszym terminie, Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. W przypadku zaginionej przesyłki składamy reklamację u przewoźnika, a klient otrzymuje zwrot kosztów zamówienia.

4.2. Wszystkie zamówienia, które zmieniły status na "przekazany do wysyłki",  zostają odłożone tego samego lub następnego dnia roboczego do wysyłki i nadane jak najszybciej. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu kilku dni klient otrzymuje wszelkie niezbędne informacje potrzebne do śledzenia numeru przesyłki zamówienia.

4.3. W sytuacji, gdy Klient NIE odbierze przesyłki nadanej przez Usługodawcę i zamówienie powróci do Usługodawcy, Klient może  ponownie otrzymać swoje zamówienie. Na opłatę do pokrycia przez Klienta składać się będą koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku  z odebraniem zwróconej przez firmę przesyłkową paczki oraz koszty ponownego nadania wysyłki .

4.4. Ponowna wysyłka zamówienia odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta i Usługodawcy z obowiązkiem Klienta do opłacenia przesyłki. Usługodawca, po upływie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki powrotnej przez Usługodawcę, licząc od daty zawartej na stemplu  pocztowym, anuluje zamówienie bez możliwości zwrotu należności za zamówienie po upływie tego terminu, w przypadku braku kontaktu z klientem, odmowy zapłacenia kwoty pobraniowej lub braku możliwości odebrania przesyłki przez Klienta w ciągu wyżej wymienionych 30 dni roboczych.


§5. Dane osobowe:

5.1. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym kontaktu z Klientem i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.


§6. Anulacja zamówienia przez Usługodawcę:

6.1. Po złożeniu Zamówienia w przypadku braku kontaktu z Klientem, Usługodawca po podjęciu próby kontaktu dokonuje anulacji zamówienia. Anulacja zamówienia jest dokonywana, gdy Klient nie dokona wpłaty za zamówienie w w wyznaczonym terminie lub w przypadku braku kontaktu z Klientem. Gdy Klient dokona wpłaty za zamówienie, lecz później nie ma kontaktu z nim, Usługodawca po upływie 30 dni roboczych anuluje zamówienie bez możliwości zwrotu należności za zamówienie po upływie tego terminu ani ponownej realizacji tego zamówienia.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli podane cechy szczegółowe produktu (np wymiary) nie będą możliwe do zrealizowania, bądź z innych powodów. W takim wypadku klient otrzyma zwrot wpłaconych środków w terminie 14 dni roboczych po wskazaniu rachunku bankowego.


§7. Czas realizacji zamówienia:

7.1. Średni czas realizacji zamówień wynosi 10-14 dni roboczych + wysyłka, licząc od momentu przesłania maila do Klienta o opłaceniu Zamówienia, podania wymiarów do  zamówienia oraz wszystkich danych potrzebnych do wysyłki Zamówienia. Jest jedynie terminem orientacyjnym, ponieważ terminy w naszej pracowni mogą ulec zmianie ze względu na dużą ilość zamówień. 

7.2 Maksymalny czas realizacji zamówień wynosi do 21 dni roboczych + wysyłka.

7.2. Czas realizacji Zamówienia złożonego na produkty "dostępne od zaraz" oraz produkty gotowe wynosi 1-7 dni roboczych +wysyłka, licząc od momentu przesłania maila do Klienta o opłaceniu Zamówienia, podania wymiarów do zamówienia oraz wszystkich danych potrzebnych do wysyłki Zamówienia.


§8. Kontakt:

8.1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub mailowo na sahaja.lingerie@gmail.com.

8.2. Na wszystkie e-maile Właściciel odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1-5 dni roboczych. Czas ten może ulec zmianie z powodów takich jak duża liczba wiadomości.

8.3. Wszystkie pytania odnośnie Zamówień należy przekazywać drogą e-mailową. Na wszelkie prywatne wiadomości Właściciel ma prawo nie odpowiadać tj Facebook, Instagram.

§9. Zwroty i reklamacje:

9.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym  ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Czas zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki z zamówieniem przez Klienta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią potwierdzoną stemplem pocztowym.


9.2. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie  dalszego postępowania.

9.3. Zwrotowi ani wymianie nie podlega towar spersonalizowany szyty na konkretne wymiary Klienta oraz wszelkie modele odzieży, w  których były dokonywane zmiany w stosunku do pierwotnego modelu na życzenie Klienta w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności. Wszystkie powyższe sytuacje  rozpatrywane są indywidualnie-> nie zostawimy Ciebie z niedopasowanym biustonoszem!

9.4. Zwrotowi podlegają wszystkie produkty nie wymagające szycia na konkretne wymiary Klienta.

9.5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w  drodze jednoznacznego oświadczenia, które znajduje się u Usługodawcy i zostanie przesłane Klientowi przy wyrażeniu chęci odstąpienia od umowy. Oświadczenie należy przesyłać na adres SAHAJA, Paulina Wesołowska, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277 Gdańsk z zachowaniem terminu do odstąpienia od umowy.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysyłką zwrotu.

9.6. Czas dokonania zwrotu wynosi 14 dni zwykłych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki przez Klienta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią.


9.7. Za dokonanie zwrotu uważa się wypełnienie formularza zwrotu przesłanego przez Usługodawcę po zgłoszeniu chęci zwrotu oraz  doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z metkami, wizytówkami, paragonem i oryginalnym opakowaniem kartonowym.

9.8. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy bez kosztów przesyłki w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Zwrot dokonany zostanie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

9.9. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, nosił jakiekolwiek ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu fiskalnego, metek i oryginalnego opakowania lub zwróci produkt w terminie niezgodnym z wyznaczonym terminem zwrotu i reklamacji.


9.10. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu Produktu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

9.11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.12 Przy chęci zwrotu pojedynczego produktu z zamówienia, które obejmowało wiele produktów, należy w przesyłce zwrotnej uwzględnić jedynie formularz, paragon i zwracany produkt.


§10. Anulacja zamówienia przez klienta:

10.1. W przypadku, gdy klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się mailowo sahaja.lingerie@gmai.com. Zamówienie może  zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie przekazane jeszcze do realizacji. W przypadku, gdy zamówienie jest już w trakcie realizacji, oznacza to, że bielizna jest w trakcie procesu szycia i kompletowania lub została  skompletowana i oczekuje na wysyłkę. W  tym wypadku nie ma możliwości anulowania zamówienia. Wszystkie kwestie są rozpatrywane indywidualnie.§11. Postanowienia końcowe:


11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do  oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

11.2. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej i obowiązują  jedynie w sklepie internetowym Sahaja, nie obejmując innych platform sprzedażowych.

11.3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci rachunku, którego kopię elektroniczną posiada Właściciel.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na  komputerze używanym przez Klienta w związku z tym również za możliwość trafienia wiadomości wysłanych przez Usługodawcę do folderu Spam.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i  Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.  Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


WYKAZ DNI NIE WLICZAJĄCE SIĘ W DNI PRACUJĄCE
* weekendy, dni wolne od pracy, święta, przerwy techniczne, urlopy w Sahaji

20 grudnia- 8 stycznia PRZERWA ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNA
19-23 luty 2018r- PRZERWA TECHNICZNA W PRACOWNI
26 marzec- 8 kwietnia- PRZERWA ŚWIĄTECZNA
TWOJE ZAKUPY

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów